Europejska Akademia Samorządowa (EAS) powstała w 2004 roku, jako efekt współdziałania firmy Twigger ze środowiskami samorządowymi w zakresie szkoleniowym, wydawniczym i doradczym zapoczątkowanym w połowie lat 90. Z organizacjami samorządowymi podpisano stosowne porozumienia o współdziałaniu w projekcie EAS, w poniższych terminach:

  • Związek Powiatów Polskich – 31 sierpnia 2004 r.,
  • Unia Miasteczek Polskich – 31 sierpnia 2004 r.,
  • Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 13 października 2004 r.,
  • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 18 października 2004 r.,
  • Związek Miast Polskich – 15 grudnia 2006 r.

W 2007 roku został utworzony Komitet Sterujący, w skład którego weszli:

Związek Miast Polskich Dyrektor Biura Andrzej Porawski - Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialneg

Związek Województw RP Bogdan Ciepielewski Dyrektor Biura

Związek Gmin Wiejskich RP Dyrektor Biura Paweł Tomczak

Związek Powiatów Polskich
Rudolf Borusiewicz Sekretarz Generalny

Unia Miasteczek Polskich
Prezes Zarządu
Witold Krochmal

Dyrektor Projektu
EAS Jacek Stolarczyk

Prezes Zarządu Twigger
Grzegorz Urban

Działalność EAS jest odpowiedzią na zapotrzebowanie JST – specjaliści zajmują się funduszami unijnymi w kolejnych perspektywach, prawem zamówień publicznych, obligacjami komunalnymi, tzw. ustawą śmieciową oraz współdziałaniem na styku samorząd – biznes – nauka. Wieloletnie doświadczenie i współpraca z wysokiej klasy ekspertami gwarantują najwyższy poziom. Europejska Akademia Samorządowa skierowana jest do:

  • wszystkich zainteresowanym działalnością samorządów terytorialnych, zwłaszcza ich władz, radnych, pracowników oraz jednostek i podmiotów związanych i obsługujących JST, m.in. zakładów i spółek komunalnych
  • firm zainteresowanych współpracą z samorządami na rynku lokalnym oraz rozwojem na rynkach regionalnych.

EAS stawia na nowoczesne formy komunikacji i edukacji. Już w 2005 roku zorganizowano pierwsze w Polsce szkolenie blended learning dla samorządów, dotyczące wykorzystania środków z pierwszej perspektywy unijnej – „Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszy UE ze szczególnym uwzględnieniem produktów i usług wspomagających dofinansowanie”. Projekt był realizowany przez firmę Twigger we współpracy ze Związkiem Województw RP i Związkiem Powiatów Polskich. Dzięki wsparciu tego przedsięwzięcia przez PKO Bank Polski SA udział w projekcie dla przedstawicieli JST był bezpłatny, a ze szkolenia blended learning skorzystało ok. 3000 osób.

W 2005 i 2006 roku odbyły się dwie ogólnopolskie debaty „Polskie regiony w Europie regionów”, organizowane ze Związkiem Województw RP. W przygotowaniach i realizacji uczestniczyli też inni samorządowi partnerzy EAS. Wystosowano zaproszenie do Przewodniczącego Komitetu Regionów UE Petera Strauba. W spotkaniach uczestniczyli naukowcy, przedstawiciele parlamentu i rządu oraz UE. Debaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dzięki zastosowaniu nowoczesnych form przekazu i łączności (telemosty) odbywały się jednocześnie m.in. w Warszawie, Toruniu i Krakowie. W 2007 roku EAS wraz z partnerem Związkiem Województw RP, przy współpracy z innymi korporacjami samorządowymi zorganizowała debatę „Współpraca samorząd – biznes – nauka szansą przyspieszenia rozwoju regionalnego Polski”. Założeniem było pokazanie tych elementów polityki regionalnej, które z jednej strony wymuszają współpracę w tym układzie, a z drugiej mają cechy rozwiązań innowacyjnych. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia m.in.: przedstawicieli rządu, prezesów firm KGHM, TP SA, Grupy LOTOS, PPPT, PKN Orlen, IBM, rektorów UE w Krakowie i PŚ. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych form przekazu i łączności (telemosty) debata trafiła do szerokiego grona odbiorców. Odbywała się jednocześnie w Warszawie (ponad 300 osób), Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Lubinie (ok. 100-150 osób).

EAS to również działalność edytorska. Jedną z wielu publikacji był poradnik „Vademecum skutecznego działania w samorządzie”. Po wyborach samorządowych w 2006 roku został on bezpłatnie przekazany – za pośrednictwem partnerskich korporacji samorządowych (w blisko 50 tys. egzemplarzy) – nowo wybranym radnym wszystkich szczebli, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.

 

 

 

 

 

 

 

Na sukces EAS złożyło się
także uruchomienie w 2007 r. (druga perspektywa unijna), wspólnie z Akademią Ekonomiczną (obecnie Uniwersytetem Ekonomicznym) w Krakowie pierwszych w Polsce – skierowanych do samorządowców – blended learningowych dwusemestralnych studiów podyplomowych z tematyki projektów unijnych. Studia ukończyło ok. 200 słuchaczy. W ich toku wykorzystano poradniki, podręczniki i szkolenia e-learning Europejskiej Akademii Samorządowej.

 

 

 

W ramach EAS został uruchomiony nowy obszar działania informacyjno-edukacyjnego wspierania procesów inwestycyjnych w JST – innowacyjne technologie. Działania w tym zakresie zainaugurowano podczas Kongresu 20-lecia Samorządu Terytorialnego w 2010 r. w Poznaniu. W 2012 roku został uruchomiony portal Internetowa Platforma Edukacji Samorządowej www.ipes.pl. Projekt, wspierany przez partnerów z korporacji samorządowych, stał się ważnym medium edukacyjno-informacyjnym. Tu gromadzone są aktualności dotyczące realizowanych projektów, materiały informacyjne, nagrania szkoleniowe i dedykowane fora dyskusyjne. Platforma jest miejscem wymiany najważniejszych informacji dotyczących procesów inwestycyjnych w JST i innowacyjnych technologii.

 

W roku 2013 EAS - w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP i przy współpracy z innymi korporacjami samorządowymii - zorganizowała cykl szkoleń metodą webinaryjną w ramach projektu „Gminna gospodarka odpadami komunalnymi”. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że ze szkoleń skorzystało ponad 800 osób z 615 gmin. Całość została wsparta podstroną, na której umieszczono materiały i nagrania, oraz forum tematycznym, za pomocą którego można było zadawać pytania ekspertom.

Kolejny projekt skierowany do samorządowców to efekt współpracy EAS ze Związkiem Miast Polskich, pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych – „Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego”. Seminarium inaugurujące projekt odbyło się w 2014 r., a uczestniczyli w nim m.in.: A. Porawski – ZMP, Jacek Socha – Partner PwC, I. Ustach z Domu Maklerskiego Noble Securities, przedstawiciel Prezydenta Lubina K. Hałasiewicz oraz T. Dobkowski z firmy Audytel. Seminarium można było śledzić na żywo dzięki transmisji internetowej, uczestnicy mogli również zadawać pytania. Kolejnym etapem projektu było zorganizowanie webinariów „Samorządy na parkiecie Towarowej Giełdy Energii – dom maklerski, jako partner na giełdowych rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego” – Noble Securities oraz „Mniejsze koszty oświetlenia bez wymiany źródeł światła – nowoczesny system zarządzania energią!” – AB-Micro. Projekt wsparty był dedykowaną podstroną z forum. Przy nagraniach odnotowano ponad 600 wejść.

 

Kolejna, trzecia perspektywa unijna, to kolejne wyzwania dla Europejskiej Akademii Samorządowej. Nasi eksperci przygotowują projekty, które ułatwią korzystanie z funduszy i przybliżą innowacyjne technologie. Przygotowaliśmy harmonogram, który jest narzędziem wspomagającym sprawne poruszanie się po wybranych RPO. Baza wiedzy i profesjonalne doradztwo pozwolą Państwu w pełni wykorzystać nowe możliwości.

Zapraszamy do udziału w naszych projektach!