Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego

Projekt realizowany przy współpracy z partnerami samorządowymi. Seminarium jest wsparciem informacji, promocji i edukacji jednostek samorządu terytorialnego, które mogą
i powinny być zainteresowane optymalizacją wykorzystania infrastruktury przesyłowej
i zakupem energii po jak najniższych cenach.