Prowadzenie – Bartosz Wąsikowski – SEEN Technologie Sp. z o.o.  Kierownik Projektu, Kierownik Działu Gospodarki Odpadami.

 

Opis: 

Celem wykładu jest przegląd stosowanych metod zbierania i unieszkodliwiania odpadów w świetle ich efektywności ekonomicznej i ekologicznej, dzięki czemu gminy rozważające budowę lub przebudowę infrastruktury będą mogły wybrać najlepsze rozwiązania, umożliwiające spełnienie normatywów z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.